Kurser för vuxna

Anpassningskurser för vuxna riktar sig till personer med en långtidssjukdom och deras anhöriga.

Målgrupp och tema för kurserna kan årligen variera. Kurserna ordnas som öppna kurser med några timmars träffar en gång per vecka, totalt 6 gånger eller som intensivare kurser med övernattning (4 dygn). 

Anpassningskurser för vuxna ordnas med stöd av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA. Ansökan till kurserna är skriftlig och till ansökan ska bifogas en rekommendation eller intyg av läkare. 

Våra kurser

Aktivitet Kommun Plats Tid
När varken tid eller ork räcker till – parförhållande och föräldraskap PargasFolkhälsanhuset i PargasVarannan torsdag kl. 17.30–19
Anpassningskurs för dig som har Parkinson samt din anhöriga ÅboSpecialkompetenscentrum Sunnanvind 22.5-26.5.2017