Kurser för unga

Vi ordnar vanligtvis våra kurser för ungdomar i Helsingfors.

Kurserna riktar sig främst till unga med olika specifika svårigheter när det gäller beteende och samspel, kommunikation samt impulskontroll och till föräldrarna. Under kurserna jobbar ett erfaret och mångprofessionellt team tillsammans med ungdomarna och familjen.

Utbyte av erfarenheter med andra kursdeltagare upplevs som något av det mest värdefulla.

Våra kurser