Kurser för barn

Vi har lång erfarenhet av att ordna anpassningskurser för familjer som berörs av en funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom.

Kurserna riktar sig till familjer med t.ex. explosiva barn, barn med autismspektrumtillstånd eller barn som behöver stöd i sin sociala och kommunikativa utveckling.

Kurserna hålls i regel i Helsingfors i Folkhälsans lokaliteter. FPA-finansierade kurser ordnar vi ofta i Kuulo-Auris kurslokaler i Valkea Talo, som finns i Haga, Helsingfors. Verksamheten är en del av habiliteringen vid mottagningen för barn, unga och familjer och riktar sig oftast till hela familjen, även till syskonen. Vi erbjuder också verksamhet som riktar sig enbart till en avgränsad grupp (kursbarn/-ungdomar, föräldrar eller syskon).

En av våra anpassningskurser finansieras av Folkpensionsanstalten medan Penningautomatföreningen RAY står för finansieringen av flera. Vi erbjuder vissa kurser till vilka man varken behöver remiss eller betalningsförbindelse.

Anpassningskurserna erbjuder mångsidigt stöd och viktig information för hela familjen. Olika experter delar med sig av sin kunskap kring funktionsnedsättningen i fråga eller särbehov och tillsammans söker man lösningar som gör vardagen lättare och stöder habiliteringen. Också utbyte av erfarenheter med andra kursdeltagare upplevs som något av det mest värdefulla.

På kurserna erbjuds alltid varierande aktiviteter där man beaktar kursdeltagarnas ålder, utvecklingsnivå och intressen. Också syskon som är med på familjekurser erbjuds eget program. I planeringen beaktas också alltid att det ska finnas utrymme att som familj göra något gemensamt under anpassningskursen. Vår fokus är alltid familjen, dvs vi jobbar familecentrerat i mångprofessionella team och gör vårt allt för att svara på de behov, frågor och utmaningar som uppstått. Vi vill vara ett aktivt stöd för att alla kursdeltagare ska hitta praktiska lösningar som gör vardagen mer hanterlig och inverkar positivt på t.ex. barnets utveckling.

 

Kurser

Aktivitet Kommun Plats Tid
Syskongrupp PargasFolkhälsanhuset i PargasTisdagar kl. 15.30 fr.o.m. 25.10
Syskondagar - kurs för syskon till barn med specifika svårigheter eller ett handikapp HelsingforsMeddelas senareHösten 2016
ADHD Familjeanpassningskurs för barn i lågstadiet HelsingforsLjusa Huset (Valkea Talo), Haga Del 1;13.3-17.3.2017 och del 2; 25.9-29.9.2017
Autism, familjeanpassningskurs för barn med autism HelsingforsLjusa Huset (Valkea Talo), Haga30.10-3.11.2017
PEERS 2017 - kurs för barn (åk 3-6) och deras föräldrar HelsingforsFolkhälsans Huvudbyggnad, Mottagning för barn unga och familjer16.1-10.4.2017 Måndagar kl.17.15-18.30 (utom vecka 8, 20.2)