Kurser

Vi ordnar olika kurser för både barn och vuxna.

En stor del av våra kurser är så kallade anpassningskurser och finansieras av Folkpensionsanstalten eller Penningautomatföreningen RAY.

Läs gärna mer om våra olika kurser: