Känslor & relationer

Känslor och relationer fungerar både som möjliggörare och hinder för oss alla. Känslorna hjälper oss att handskas med olika situationer.

Våra förmågor att handskas med våra känslor bottnar i både personlighet och upplevt bemötande. Dessutom händer det i den egna hjärnan: när något händer, väcks det ofta ett tankemönster, vilket väcker en känsla, som igen i sin tur kan utlösa ett agerande.
När dessa faktorer börjar hindra oss från att leva och fungera i vardagen är det ofta dags att titta närmare på vad som händer i vårt liv, känsloliv och tankemönster. Relationer är i sin tur ännu mer komplexa, då det dessutom ingår flera människors uppfattningar och känslor. I dag är det lätt att söka hjälp för problem i känslolivet eller med relationerna. Läs mera här!