Utvecklingen som ung

Det är mycket som förändras i en när man är ung.

Kroppen och utseendet ändras i mycket snabb takt, hormonbalansen ändras kraftigt och den unga söker sin identitet och börjar frigöra sig. Allt det är som det ska, men snabbheten och omfattningen i förändringarna kan ibland bli överväldigande då den unga rätt nyligen har lämnat den tidlösa barndomen bakom sig.

Inom loppet av några år har den unga mycket nytt att lära känna hos sig själv och så småningom hitta sig själv i allt det nya. Läs mera om utvecklingen här, om vad man som ung går igenom, när det är bra att man söker hjälp, och hur familjen kan stöda den unga.