Beroende & missbruk

När man talar om missbruk tänker man ofta på alkohol och droger. Men man kan missbruka och vara beroende av en mängd olika saker, till exempel mat, shopping, spel, sex, motion, nikotin och internet. Allt sådant som kan ge tillfredsställelse och väcka positiva känslor kan också leda till ett beroende. Gränsen för beroende går när man känner sig tvungen att ljuga om sitt beteende.

Ett beroende kännetecknas av att beteendet upprepas och att det är svårt att styra enbart med viljan. Ofta ingår någon form av tvångsmässighet, som till en början skapar positiva känslor. Tanken på att sluta med beroendet skapar i sin tur ångest och nedstämdhet, man känner att man behöver beroendet trots de negativa konsekvenserna. 

En person som är beroende av något känner ofta en stor konflikt mellan tillfredsställelse och svårigheter av olika slag. Å ena sidan ger beroendet, t.ex. datorspelandet, stor njutning och skapar positiva känslor, åtminstone för stunden. Men å andra sidan väcker det negativa känslor såsom ångest, skam och skuld. Om beroendet pågår en längre tid kan det påverka en persons tankevärld, känsloliv och beteende. Det sociala livet kan också påverkas, precis som självbilden och värderingarna.

Både den person som är beroende av något eller missbrukar något och familjemedlemmarna kan känna ett stort behov av hjälp och stöd. För rusmedelsmissbrukare krävs det ofta ett digert program som erbjuds bl.a. vid kommunernas A-kliniker.

Däremot kan man i ett tidigt skede eller som tillägg till andra former av hjälp komma på stödsamtal eller terapi vid Mottagningen för unga och unga vuxna. Om du funderar på om du kan ha nytta av vårt stöd, så tveka inte att ta kontakt.