Genetiska sjukdomar

Funderar du på frågor som har att göra med en ärftlig, sällsynt sjukdom som du själv har? Eller finns det någon i släkten med en ärftlig sjukdom och du vill prata om risken för dig att själv insjukna i samma sjukdom?

Ärftliga sjukdomar är sällsynta men många till antalet. Det finns 7 000–8 000 olika ärftliga sjukdomar men de som drabbas av en enskild ärftlig sjukdom är ändå få till antalet. I många fall kan en diagnos vara till hjälp då man gör upp framtidsplaner. 

Du kan be din skolläkare, läkaren inom studenthälsovården eller hälsovårdscentralläkaren skriva en remiss till oss. Du kan också själv ta kontakt per telefon eller e-post så diskuterar vi hur vi går vidare i saken.

Läkarna på Folkhälsans genetiska klinik håller mottagning i Helsingfors, Vasa och Mariehamn. Klinikens hälsovårdare kan du träffa på kliniken eller, om du vill, under ett hembesök. Med henne diskuterar och kartlägger ni situationen utgående från de frågor och eventuella symtom som du har.

0 kommentarer på sidan "Genetiska sjukdomar"

Skriv en kommentar direkt på sidan
Skriv en kommentar direkt på sidan