För unga

Ungdomstiden är en ny möjlighet. I början anpassar sig den unga till att ta en ny kropp i besittning med allt vad det innebär. I slutet av ungdomsperioden handlar det mera om att ta samhället i besittning och att hitta sin plats i samhället med det ansvar det innebär.

Under ungdomsutvecklingens gång gäller det att hitta sin identitet, sin sexualitet, att frigöra sig från föräldrarna och hitta ett nytt sätta att förhålla sig till dem, en ny relation. Att hitta sin plats bland jämnåriga och en möjlighet till nära relationer med vänner och intimitet med en partner är mycket centralt för ungdomar.

Att utvecklas är en stor uppgift när man är ung och det är lätt att förstå att problem kan uppstå vid olika tidpunkter och på olika områden. Problemen kan bli ett hinder att komma vidare oberoende av om orsakerna finns i tidigare svårigheter i utvecklingen eller beror på akuta kriser av olika slag.

Folkhälsans mottagning för unga och unga vuxna erbjuder stödsamtal och terapi för att komma vidare. Vi skapar tillsammans en helhetsbild av behovet och väljer metoder för att svara på det. Man kan få hjälp både som ung och som förälder till en ung person av psykologer och psykoterapeuter, som är inriktade på specifikt ungdomsfrågor.