Kompanjonskap med offentliga sektorn

Folkhälsans medicinska verksamheter eftersträvar ett gott kompanjonskap med den offentliga sektorn genom en dialog där vi fokuserar på skräddarsydda, vid behov innovativa lösningar, och där vi formulerar gemensamma mål, klar ansvarfördelning, mätmetoder och uppföljningsmetoder samt tidtabell.

Den offentliga sektorn kan genom att köpa medicinska tjänster av Folkhälsan välja den nivå som är mest attraktiv:

Köp av tilläggsresurser för medicinska tjänster

För personer kommunen inte själv kan sköta på grund av innehållsmässiga eller språkliga orsaker eller bristande personresurser.

På denna nivå köper den offentliga instansen ofta via en individuell betalningsförbindelse t.ex. tjänster för en svenskspråkig familj, för en specifik frågeställning som behöver teamarbete eller för en specifik frågeställning som befinner sig inom någon mottagnings spetskunskapsområde. Köparen kan lita på att arbetssätten (link) håller hög nivå kring individen.

Köp av heldagslösningar

Folkhälsans personal kommer ut till kommunen och sköter överenskommet arbete där.

Denna nivå kan innebära t.ex. skolläkartjänster på svenska i en kommun med enbart få svenska skolor, skolpsykolog för att svara på de krav den nya elevvårdslagen ställer då en hel tjänst inte behövs, neuropsykologinsats till det lokala specialarbetarteamet, it-pedagog för kompletterande metoder för skolorna i kommunen. Den offentliga sektorn, t.ex. kommunen, kan alltså köpa just det den behöver, i den mängd den behöver i sina egna lokaliteter.

Specialsjukvårdskunnandet kan där befästas allt bättre och man utnyttjar kommunens egna resurser på ett klokt sätt.

Köp av ett eget teamarbete på specialsjukvårdsnivå

Köps till den egna kommunen i överenskommen frekvens.

På denna nivå kan kommunen eller sjukhuset alltså sköta frågeställningar där man vanligtvis skickar t.ex. barnet eller familjen till Helsingfors för utredning. Det handlar i praktiken om en heldagslösning med ett helt utredningsteam, där teamarbetet kring individen säkerställs och de lokala resurserna kommer individen till nytta. Nätverksmöten och handledningar sker då alltid lokalt, och handledaren har lättare att ringa in det lokala behovet exakt och kan svara på det rätt.