Diagnostik och rådgivning kring genetiska sjukdomar

Kolleger kan konsultera klinikens läkare i frågor som gäller genetiskt betingade sjukdomar. Vi svarar gärna på frågor om vilka patienter som kan remitteras till Folkhälsans genetiska klinik. Kliniken står till tjänst med diagnostik och genetisk rådgivning, främst på svenska.

I klinikens verksamhet ingår inte praktisk fosterdiagnostik, faderskapsundersökningar eller rådgivning om multifaktoriella sjukdomar (t.ex. astma, allergier, högt blodtryck).

Klinikens hälsovårdare svarar gärna på frågor när du t.ex:

  • vill ha information om en sällsynt sjukdom hos en klient/patient du träffar
  • undrar hur du ska gå till väga när en familj misstänker att deras barn har en ärftlig sjukdom
  • själv har börjat fundera på om det finns orsak att misstänka att en person du träffar i ditt arbete har en genetiskt betingad sjukdom