För kolleger

Folkhälsans medicinska verksamhet arbetar för att ge både kolleger och den offentliga sektorn mervärde på olika nivåer.

Genom ett uppriktigt kompanjonskap kan vi på olika sätt fylla på det tjänsteutbud som behövs lokalt. Det kan handla om allt från specifika insatser för ett barn, en ungdom eller vuxen, hela kliniska konsultationsdagar lokalt och tilläggsutredningar till teamutredningar eller genetisk diagnostik.

Dessutom kan vi erbjuda konsultation, handledning, föreläsningar och kurser i många frågeställningar främst kring bl.a. beteendeproblematik, neuropsykiatriska frågor, ungdomars mentala hälsa och sällsynta sjukdomar.

Läs mera här: