Uppmärksamhet & koncentration

Uppmärksamhet och koncentration behövs redan i de tidiga barndomsåren.

När man talar om dessa, brukar man också beakta uthållighet och hur lätt barnet blir distraherat. Det är viktigt för en människa att reagera på starka sinnesintryck, men vi behöver också ha en tröskel för när man inte behöver reagera på intrycken.

Hur länge ett barn orkar sitta med en uppgift eller en lek brukar ha samband med hur stimulansrik aktiviteten är, eller hur mycket hen tycker om den sysslan. Men ett barn behöver också lära sig att syssla med tråkiga göromål, ju äldre hen blir.

En del barn med kort uthållighet har också starka känsloreaktioner, impulsivitet och ett begränsat tålamod. Barn med dessa frågeställningar hjälps mycket av förstående och kunniga vuxna som kan tänka om, och som stöder vardagsstrukturen utan att hindra att barnets kreativitet får blomma. Läs mera här om du är intresserad eller berörs av ämnet!