Kontakt, beteende & social förmåga

Kontakt, beteende och social förmåga lyfts i dag upp som några av de allra viktigaste förmågorna vi behöver ha som vuxna.

När ett barn beter sig annorlunda på dessa områden är det naturligt att man oroar sig som förälder. Barnet kanske drar sig in i sin egen fantasivärld, får kraftiga trotsanfall eller har svårt att leka tillsammans med andra barn.

Ibland har familjen motsatta åsikter: någon i familjen eller släkten kanske tycker att busiga barn ska få vara busiga och påhittiga. Eller att barn måste få vara blyga eller ha sin egen agenda.

Och så är det, barn är och ska få vara olika. Däremot kan man också ta sin oro som förälder på allvar. Om barnet behöver stöd är det bra att upptäcka det tidigt, eftersom man då har större möjligheter att hjälpa barnet med mindre insatser med större effekt. Läs mera här om du är intresserad att veta mera!