Tal, språk & kommunikation

Att vara tillsammans med andra människor är en komplex förmåga som barnet från födseln utvecklar i växelverkan med andra. Varje barns förmåga och förutsättning är individuell och ibland finns det hinder som gör att utvecklingen fördröjs eller framskrider avvikande. Både barnet, dess föräldrar och näromgivning kan då dra nytta av en kartläggning av situationen och verktyg för att kunna hjälpa barnet att utvecklas i positiv riktning.

Om du är orolig för ditt barns förmåga att vara i växelverkan med andra är det bra att diskutera oron till exempel på barnrådgivningen eller med en specialist, eftersom växelverkan utgör grunden för en stor del av utvecklingen. Hos oss på Folkhälsan kan du utnyttja tjänsten Första mötet. Där diskuterar vi din oro och hjälper dig vid behov vidare till till exempel en barnneurolog, psykolog eller talterapeut.