Inlärning

Föräldrar som har barn med inlärningssvårigheter känner sig ofta otillräckliga. De kan sätta ner mycket tid på att hjälpa sina barn.

Många tycker att de saknar information om hur de ska hjälpa sina barn. Det är viktigt att föräldrarna får information om sitt barns svårigheter, eftersom de då kan förstå barnets beteende bättre och vid behov stöda.

Du kan läsa mer om olika typer av inlärningssvårigheter här eller kontakta oss för ett första möte och få prata om din oro med en av våra anställda.