Genetiska sjukdomar

Funderar du på frågor som har att göra med en ärftlig, sällsynt sjukdom som finns i släkten? Har du själv en sjukdom som du oroar dig för att ditt barn ska få? Kanske ditt barn redan fått en diagnos på en sällsynt sjukdom eller så misstänker man att barnet har en sådan?

Ärftliga sjukdomar är sällsynta men många till antalet. Det finns 7 000–8 000 olika ärftliga sjukdomar men de som drabbas av en enskild ärftlig sjukdom är ändå få till antalet. Det är viktigt att ett barn får rätt diagnos så tidigt som möjligt. Då är det lättare att planera vård och habilitering och ofta minskar också den ovisshet föräldrarna upplever.

Du kan be ditt barns läkare skriva en remiss till oss. Du kan också själv ta kontakt per telefon eller e-post så diskuterar vi hur vi går vidare i saken.

Läkarna på Folkhälsans genetiska klinik håller mottagning i Helsingfors, Vasa och Mariehamn. Klinikens hälsovårdare kan du träffa på mottagningen men de gör också hembesök. Då kartlägger och diskuterar ni familjens helhetssituation utgående från de frågeställningar som är aktuella.

0 kommentarer på sidan "Genetiska sjukdomar"

Skriv en kommentar direkt på sidan
Skriv en kommentar direkt på sidan