För barn

När ens barn inte utvecklas, lär sig eller beter sig på ett sätt som man själv som förälder, eller som samhället förväntar sig, kan oron växa sig stor.

Ibland räcker det att man som förälder får tala med någon som är sakkunnig på området för att stilla sin oro. Ibland söker man svar på frågorna genom att låta barnet undersökas av någon klok och skicklig yrkesmänniska. Någon gång behöver barnet också terapi eller habilitering.

Folkhälsans mottagning för barn, unga och familjer erbjuder allt detta. Vi strävar efter att skapa en helhetsbild av behovet och svara på det och undviker felplacerade punktinsatser. Ni kan få hjälp oberoende av nivån på barnets svårigheter – redan det att du känner oro är en tillräcklig orsak för att kontakta oss. Du kan till exempel kontakta oss för att komma på ett avgiftsfritt första möte.