Psykoterapi för vuxna

Det finns möjlighet till individualpsykoterapi för vuxna hos Folkhälsan i Tölö, Helsingfors.

Psykoterapi kan hjälpa dig vid bl.a. vid:

  • ångest och depression
  • sömnsvårigheter, psykosomatiska symtom eller utmattning
  • nedsatt arbets- eller studieförmåga
  • relations- eller samlevnadssvårigheter
  • separationer, kriser eller plötsliga förändringar i livet

I de psykoterapeutiska samtalen strävar man efter att förstå de svårigheter eller symtom, som du söker hjälp för utifrån din livssituation och livshistoria. Det handlar om att skapa mening och att sträva efter begriplighet och hanterbarhet.
Psykoterapin kan utveckla förmågan att behandla känslor och konflikter. Med mera förståelse för dina behov och motiv kan du genom psykoterapi bli friare att påverka ditt eget liv. Psykoterapin handlar om en samarbetsrelation mellan dig och psykoterapeuten.

FPA kan bevilja stöd för psykoterapi. En del försäkringar täcker kostnader för psykoterapi. Det är också möjligt att komma som privatbetalande.