Sällsynta sjukdomar

Ärftliga sjukdomar är ofta sällsynta och de som drabbas av en enskild ärftlig sjukdom är få till antalet. Men räknar man ihop alla som har ärftliga sjukdomar är antalet stort. Det finns nämligen 7 000–8 000 olika ärftliga sjukdomar. För den enskilda patienten är det viktigt att få rätt diagnos.

Folkhälsans genetiska klinik finns till för personer som har eller misstänks ha en ärftlig sjukdom. Genetiska kliniken har som uppgift att ställa diagnoser, ge information samt stöda och vägleda personer som har en genetiskt orsakad sjukdom. Rådgivningen erbjuds främst på svenska.

Folkhälsans genetiska klinik har kontinuerlig verksamhet i Helsingfors och Vasa. I Mariehamn hålls mottagningar regelbundet. Klinikens hälsovårdare gör hembesök för att kartlägga och diskutera helhetssituationen utifrån den rådsökandes frågeställningar.

Man kan bli remitterad till kliniken eller ta kontakt per telefon eller e-post på eget initiativ.