Företagshälsovård

Hälsa och arbetsförmåga går hand i hand. Personalens välmående är en grundläggande faktor i företagets framgång. Vi erbjuder företagshälsovård vid vår läkarstation i Karis, Hälsotorget.

Företagshälsovården arbetar/fungerar för att främja arbetstagarnas hälsotillstånd samt arbets- och funktionsförmåga och utveckla arbetsförhållanden. Dess målsättning är att stöda arbetsförmågan under hela arbetskarriären.

Grunden till välfungerande företagshälsovård är samarbetet mellan företaget och den som producerar företagshälsovården. Företagshälsovården erbjuder sakkunskap kring arbetshälsa och arbetsförmåga. 

Vem ska få företagshälsovård?

Alla anställda i Finland har rätt till lagstadgad företagshälsovård. Lagstadgad företagshälsovård förebygger arbetsrelaterade hälsoskador och upprätthåller arbetsförmågan. Företagshälsovården är gratis för de anställda.

Hur förverkligas företagshälsovård?

Det är arbetsgivarens ansvar att ordna företagshälsovård för de anställda. Arbetsgivaren kan antingen producera ser-vicen själv eller köpa den av en utomstående serviceproducent.

För en företagare är företagshälsovården frivillig, men av många orsaker nyttig.

Kundföretaget och producenten planerar tillsammans innehållet i företagshälsovården utgående från företagets behov.

Lagen och förordningen om företagshälsovård styr innehållet i företagshälsovården samt vilka kostnader som ersätts av FPA.

Vad hör till företagshälsovård?

Arbetsgivaren bestämmer hur omfattande företagshälsovård företaget erbjuder de anställda och var den erbjuds. Servicen kan delas i två grupper enligt FPA:s ersättningsklasser.

Klass I (lagstadgad, förebyggande företagshälsovård)
I den är verksamheten utgörs kärnan av arbetsplatsutredningar och hälsogranskningar. Till klass I hör också att ge information, råd och vägledning, att göra bedömning av arbetsförmåga, att hänvisa till rehabilitering och att stöda arbetsgemenskapen.
Klass II (frivillig)
Arbetsgivaren kan ordna sjukvård inrik-tad på arbetshälsa på allmänläkarnivå för sina anställda. I den kan det också ingå konsultationer av specialistläkare och radiologiska eller andra medicinska undersökningar som behövs för att ställa en diagnos eller bedöma arbetsförmåga.