Familjefrågor

Familjen är den första gruppen man knyter an till, och den som i de allra flesta fall håller i sig så länge familjemedlemmarna är i livet. Man har gemensamma regler, trygg frihet, gemensamma minnen och traditioner.

Familjen som begrepp i dag är mer än den klassiska kärnfamiljen. När något händer, allt från normala frigörandeprocesser och gräl till någon familjemedlems funktionshinder, allvarliga sjukdom och kanske död, förändras konstellationerna.

Ibland bara växer relationerna åt olika håll och skapar sprickor i familjen, och ibland är det ekonomin eller andra strukturer som skapar oro. Det viktiga är att man kan föra en öppen och konstruktiv dialog, att alla i familjen känner sig sedda och respekterade, och att man söker hjälp i tid om man inte själv kommer vidare.

Läs gärna mer om våra tjänster för familjer: