Sjukdomar

Folkhälsan erbjuder också läkartjänster vid akuta och kroniska sjukdomar.

Vår läkarcentral Hälsotorget i Karis i Raseborg tar emot personer i alla åldrar som är i behov av läkar- eller sjukskötartjänster. En kunnig och varm personal tar emot och sköter om det som behöver göras.

Om familjen har ett barn med något funktionsnedsättningar kan det kännas bra att vända sig till en barnläkare med förståelse för och erfarenhet av funktionsnedsättningar. Vår barnläkare i Helsingfors tittar också gärna på hälsoproblem som till exempel utslag och öroninflammationer.

Vår genetiska klinik har specialkunnande inom sällsynta sjukdomar.