För alla

Livet är en outsinlig räcka av oplanerade situationer. De gånger överraskningarna handlar om sjukdom eller illamående vill man gärna ha hjälp av kunniga yrkesmänniskor, som har hjärtat på rätta stället och som kan se en som en helhet och bemöta en som en individ och inte som ett sjukdomsfall.

Det gör vi på Folkhälsans medicinska mottagningar oberoende av om du behöver akut vård för en liten sjukdom eller är i behov av specialistvård.
Folkhälsans medicinska mottagningar erbjuder många tjänster oberoende av ålder.

Läkar- och specialistläkartjänster och genetisk rådgivning och vissa terapier såsom familjeterapi finns att få på flera håll i Svenskfinland.