Forskning i hälsofrämjande

Forskning i hälsofrämjande

Gruppen forskar i hälsofrämjande i olika befolkningsgrupper och levnadsmiljöer. Målet är att identifiera faktorer som har ett samband med hälsa, välbefinnande och levnadsvanor på både individuella och samhälleliga nivåer.

Kunskapen används för att skapa bättre förutsättningar för hälsofrämjande verksamhet bland barn, ungdomar och vuxna.