Forskning

Folkhälsans forskningscentrum

En av de tre tyngdpunkterna inom Folkhälsan ligger på forskning. Idag är cirka 200 personer knutna till Folkhälsans forskningscentrum. Vid Folkhälsans forskningscentrum sker forskning inom tre program i forskningsgrupper som leds av seniorforskare på docent- eller professorsnivå.