Folkhälsan i Lappträsk

Folkhälsan i Lappträsk

Styrelsen
Ordförande Pricella Andersson, 040 727 7726, pricella.andersson(at)gmail.com
Vice ordförande Anne Tuominen, 040 726 0764, tuominena(at)hotmail.com
Sekreterare Anna Liljeström , 040 746 8989, liljestrom.anna(at)gmail.com
Kassör Martina Silfvast, 019 612 777, 040 703 6078, martina.silfvast(at)hotmail.com

Styrelsemedlemmar
Johanna Hansson ansvarig för simskolan +358 44 027 7725, hansson.johanna1(at)gmail.com
Malin Lassas