Folkhälsan i Brändöregionen

Folkhälsan i Brändöregionen

Styrelsen
Ordförande: Heidi Lerche
Vice Ordförande: Peik Leka
Kassör: Susanna Mäkinen
Sekreterare: Katja Creutz
Styrelsemedlem: Emma Kajander
Märkesansvarig: Tiina Janzon