Folkhälsan i Borgå

Folkhälsan i Borgå

Styrelsen
Maria Johansson, ordförande, 040 551 1473, fornamn.efternamn(at)porvoo.fi
Mia Liljeberg, sekreterare, 050 596 8692
Krister Lindman skattmästare
Cecilia Björkskog, sim-ombud, 040 707 8398
Catharina Grönqvist kontaktperson till Café Guldkanten
Roger Andergård styrelsemedlem
Monica Gustafsson styrelsemedlem
Jennie Stolzmann ersättare