Kuntoutus aivoinfarktin tai aivoverenvuodon jälkeen

Kuntoutus henkilöille, joilla on ollut halvauskohtaus. Kurssit on tarkoitettu henkilöille, joilla on ollut aivoverenvuoto tai aivoveritulppa, josta on seurannut toimintahäiriöitä

Folkhälsan järjestää kuntoutusta henkilöille, joilla on ollut halvauskohtaus, kaikissa kuntoutusyksiköissään: Pietarsaaren Östanlidissa, Mustasaaressa ja Vöyrin Norvallassa.

Halvauskohtauksen jälkeen

Halvaus voi aiheuttaa monenlaisia komplikaatioita. Vuodon tai tulpan kohta aivoissa ja sen aiheuttaman vaurion laajuus vaikuttavat oireisiin. Halvauskohtaus voi aiheuttaa erilaisia toimintahäiriöitä, joita ovat esimerkiksi:

• halvaus (tyypillisesti toispuolinen)
• heikkous ja puutuminen
• tunnottomuus
• puhevaikeudet, joskus myös vaikeus ymmärtää puhetta, laskuja tai tekstiä (afasia)
• näkökentän puutokset

Kurssin tavoitteet

Kuntoutuksen rakenne ja sisältö vaihtelevat hieman eri Folkhälsanin yksiköissä. Kuntoutuksen tavoitteet ovat kuitenkin yhtenäiset:

• Kannustaa osallistujia hyödyntämään resurssinsa mahdollisimman hyvin, jotta he saavuttavat parhaan mahdollisen toimintakyvyn
• Lisätä perheenjäsenten tietoisuutta sairaudesta ja sen vaikutuksesta koko perheen elämään
• Tutustuttaa osallistujat muihin samassa tilanteessa oleviin henkilöihin

Lue lisää miten haet kuntoutukseen.

Täältä läydät kaikki kuntoutuskurssimme.

Kuntoutus, aivoverenvuoto ja aivoinfarkti

Luettelosta löydät kaikki kuntoutuskurssit. Voit lajitella sarakkeet aakkosten perusteella.

Toiminta Kunta Paikka Aika
Puheterapeutin palvelut RaaseporiKarjaan keskustajatkuva