Handledarutbildning i Öppna dörrar för närståendevårdare

Startdatum: 19.10.2017
Kursperiod: 19.10.2017 - 20.10.2017
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Blåsippan
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Jonna Skand
jonna.skand@folkhälsan.fi
046-810 50 37
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.03.2017
Kurskod: 180K0200003
Kurspris: 60,00 €

Folkhälsans förbund ordnar en handledarutbildning för dig som i ditt arbete eller på annat vis stöder närståendevårdare och som vill leda en Öppna dörrar kurs för närståendevårdare och anhöriga på din hemort/lokalt.

Under utbildningen får du beredskap att möta närstående i olika livssituationer. Du får redskap som lockar fram och underlättar diskussion och erfarenhetsutbyte. Du får ökad kunskap om och insikter i vad närståendevård innebär ur olika synvinklar. Utbildningsprogrammet innehåller bl.a. samhällets stöd till närståendevårdare, omsorg och vård i hemmet, förändringar i livet samt källor till kraft.

Kursdatum: 19-20.10 2017 kl. 10-16

Plats: Folkhälsans huvudbyggnad på Topeliusgatan 20 i Helsingfors, mötesrum Blåsippan

Deltagaravgift: 60 € (kaffe, lunch och material ingår)

Mera information och anmälningar:
Jonna Skand (046-810 50 37) och Eva Björkqvist (040-516 56 79)
jonna.skand@folkhalsan.fi/eva.bjorkqvist@folkhalsan.fi

Sista anmälningsdatum: onsdagen den 11.10 2017

Tider :

19.10.2017 10.00 - 16.00 Blåsippan
20.10.2017 10.00 - 16.00 Blåsippan