Antimobbning

Bra kompisrelationer förebygger mobbning

Grunden för trygga och positiva kamratrelationer läggs i ett tidigt skede i barnets liv. Vi stöder pedagoger, föräldrar och barn att jobba för ett respektfullt klimat på daghem och i skolor.

Det behövs olika metoder och verktyg för pedagoger att i ett så tidigt skede som möjligt upptäcka barn som ligger i riskzonen för utanförskap. På det sättet kan vi förebygga att barnet lämnas utanför kamratgruppen. Det har i sin tur positiva effekter på barnets fysiska och psykiska välmående och kan förebygga problem senare i livet. Inom det mobbningsförebyggande arbetet på Folkhälsan har vi sammanställt olika redskap som daghemspersonal kan använda. 

Kontakt