Gunghästen-päiväkoti

Aika:
Jatkuva toiminta
Paikka:
Turku
Osoite:
Teollisuuskatu 43, 20520 Turku
Järjestäjä:
Folkhälsan Välfärd
Yhteys:
Yksikönvastaava Stina Saari, Contact
Puhelin:
044 788 6043

1.maaliskuuta 2017 alkaen Gunghästen-päiväkoti toimii uusissa, isoimmissa tiloissa osoitteessa Teollisuuskatu 43 Turussa.

Haluamme tarjota lapsille turvallisen ja innostavan ympäristön, jossa jokainen lapsi kohdataan ainutkertaisena yksilönä.

Päiväkodissa on kolme ryhmää:

• Hararna (Puput), 0–2-vuotiaat
• Ekorrarna (Oravat), 2–3-vuotiaat
• Björnarna (Nallet), 3–5-vuotiaat

Päiväkoti on avoinna kello 7.00 - 17.00.

Toiminta-ajatus
Leikillä on tärkeä merkitys päivittäisessä toiminnassa. Leikin avulla lapsi oppi toimimaan ryhmässä ja ilmaisemaan tunteitaan ja ajatuksiaan. Lapsen omakohtainen oppiminen on leikissä tärkeää. Myös kieli ja kulttuuri ovat hyvin tärkeitä toiminnassamme.

Luonto ja liikunta
Toimintamme perustuu kansalliseen varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmaan sekä Folkhälsanin varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Painotamme luontoa ja liikuntaa. Metsässä lapset saavat mahdollisuuden havainnoida luontoa kaikilla aisteillaan. Kaikki ryhmät tekevät säännöllisesti metsäretkiä.
Liikunnan avulla haluamme herättää lapsen kiinnostuksen ja halun liikkumiseen. Meillä on säännöllisesti liikuntatunteja, osa suunniteltuja ja osa spontaaneita, jotka harjoittavat lapsen perusliikkeitä sekä karkea- ja hienomotoriikkaa.
Haluamme antaa lapselle terveen ja myönteisen itsetunnon: minä haluan - minä uskallan - minä osaan.

Haluamme herättää lapsen uteliaisuuden ja luovuuden leikin ja oppimisen avulla ja siten edistää elinikäistä oppimista.

Henkilökunta ja tilat
Hoitohenkilökuntaan kuuluu kolme lastentarhanopettajaa ja viisi lastenhoitajaa. Päiväkodissa on oma keittiö ja emäntä, joka mahdollistaa sen että päiväkodissa tarjottava ruoka on osa terveyttä edistävä toimintaamme.

Päiväkotimme on sertifioitu terveyttä edistävä päiväkoti 13.6.2013 lähtien

Ilmoittautuminen ja/tai lisätietoja

Hakulomakkeita saa päiväkodista, sosiaalikeskuksesta ja Turun kaupungin verkkosivuilta.

Päivähoitopaikkaa voi myös hakea sähköisesti Turun kaupungin verkkosivujen kautta, www.turku.fi/fostranochundervisning. Käytössämme on kaupungilta anottava palveluseteli. Yksikönvastaava antaa tietoja vapaista paikoista ja vastaa muihin varhaiskasvatuspaikan myöntämistä koskeviin kysymyksiin.

Hakemus on jätettävä vähintään 4 kuukautta ennen varhaiskasvatuspaikan tarvetta.

Hoitomaksut
Päivähoitomaksut maksetaan palveluseteleillä, joita Turun kaupunki myöntää (hakemukseen liitetään tulonselvitys). Lisää informaatiota päivähoitomaksuista löytyy Turun kaupungin verkkosivuilta, www.turku.fi/fostranochundervisning.

Tule käymään, niin kerromme lisää toiminnastamme!

yksikönvastaava, päiväkodin johtaja Stina Saari
puh. 044 788 6043, s-posti stina.saari(at)folkhalsan.fi